Logo - prozirni.png
Sonaravnost copy.png
Homeopatija.png

V ZADNJEM LETU JE IZGUBILA TUDI TO PRILOŽNOST, KI JO JE DOSEDAJ IMELA

Latinski izrek pravi: »Medicus curat, natura sanat". To pa pomeni: "Zdravnik zdravi, bog/narava pozdravi". Oziroma: »človek obrača, Bog obrne«.

To pa pomeni, da so vse prave terapevtske metode (takšne, ki jih niso ustvarili samo zaradi marketinga) v resnici samo bergle. Uloga bergli je ta, da nam pomagajo priti v sonaravno (z naravo/fiziologiijo/bogom skladno) stranje. 

To pomeni, da  nam pomagajo umakniti neše grehe - grešnost/miazme/hudobce in »hudobce«, ki so v nas odrezale in s tem gradili prepreke božjemu/naravnemu toku. S tem bo omogočeno, da našemu bogu-naravi (ki ga/jo na materialni ravni imenujemo: »fiziologija«) in fiziologiji na mentalni, emocionalni in drugih energetskih ravneh (ki jo sicer imenujemo: »bog«) v red spravi tudi naše stanje, kot nam je to svojo sposobnost že dokazala v makro - naravi.

 

Rada bi povdarila, da umikanje preprek ni dovolj. Če ne umikamo tudi gradnike teh preprek, oni bodo gradili naprej.

Opozorila bi tudi na to, da z meditacijami, vizualizacijami in drugimi energetskimi  hokuspokusi NI MOŽNO nič DO KONCA umakniti. Bolezni, številne težave in katastrofe, kot je tudi ta, čez katero sedaj gremo, so zelo KONKRETNE zato tudi naše zavedanje o naših gradnikih in drugih nepridipravih mora biti zelo konkretno. 

 

Če nismo preveč trmasti in če »gledamo v pravo smer", do korenitih spememb lahko pride tudi samo z »berglami« (kot je tudi homeopatija), brez, da bi se konkretno zavedali naših hudobcev (v homeopatiji imenovani "miazme") ki so sodelovali v kreiranju našega trpljenje. Namreč, osnovni kriterij, da je prišlo do resnične ozdravitve (ali pa smo na dobri poti resnične ozdravitve) je ta, da SPONTANO postanemo popolnoma drugačnih in tudi da zaživimo in začnemo funkcionirati na neki popolnoma drugačen način. Čeprav imamo še težave na materialni ravni, smo pa zaznali, da smo se začeli spreminjati, je znak, da smo na pravi poti, in da se bodo tudi preostale težave umaknile.

Povdarjam: te spremembe morajo priti spontano (brez da terapeut "soli pamet" pacienu o tem kaj je prav in kaj ne). Spremembe in rezultati niso NIKOLI—RES NIKOLI TAKŠNE, KOT BI MI TO SPLOH PREDVIDEVALI ALI PRIČAKOVALI. Vedno pa so fantastične.

 

Na ta način dosežena ozdravitev je popolnoma drugačno doživetje, kot ga imamo sicer. Karakteristična je popolna pozaba na bolezen. Zato nam je naš učitelj strogo zabičeval, da moramo natančno zapisovati pacientove simptome, ker se pogosto dogaja, da je nekdo bil v izrazito težkem stanju (MEDICINSKO DIAGNOSTICIRANEM TEŽKEM STANJU !!!), da je celo dobesedno umiral. Lahko pa ozdravi po samo nekaj urah pravilne homeopatske trapije in bo trdil, da z njim ni bilo nikoli nič narobe. 

Tudi jaz sem doživljala, da so mi pacienti prigovarjali, celo zmerjali, da jim nisem nič pomagala, ker jim ni boljše, ali da so pomotoma prišli, saj jim nikoli ni bilo nič narobe, čeprav je od njihovega prvega prihoda zaradi težav - ki so v popolnosti izginili, minili samo nekaj ur.

 

Na žalost, popularna miselnost je človeka skoraj že popolnoma odrezala od njegovega »centralnega računalnika«, ter do ekstremov napihnila ego in trmoglavost. Takšen podzavestni, zelo velikokrat pa tudi popolnoma zavestni odpor do drugačnega onemogoča spreminjanje človekovega značaja. S tem je onemogočena tudi prava ozdravitev. Lahko da pride do izboljšave stanja, vendar brez takšne globoke spremembe osebnosti, to se ne more šteti za ozdravitev niti je možno takšne terapije oceniti za uspešno.

 

Obstaja pa še eno stanje, ko homeopatska terapija ne doseže spontano, globoko in takšno pravo ozdravitev. To pa je VISOKA STOPNJA DUHOVNE RASTI. V takšnem stanju hoteti ozdraviti samo z »berglo«, ne glede na to, kaj ste izbrali za svojo "berglo",  je enako, kot da bi diplomo hoteli narediti s snovjo nižjih letnikov. To pa ne gre. 

Ljudje postajajo in jezni in nori zaradi nezadovoljstva, ker čutijo, da samo tekajo podganjo dirko. Obstaja izhod! Obstaja tudi pot do izhoda in tudi način kako hoditi do tej poti. Dana nam je že pred 30 leti, ampak, mariskom ni v interesu, da bi ljudi izvedeli, da to obstaja. Tudi tisti, ki jim je pomagala, so vse naredili, da ne bi tudi drugi prišli do nje. 

Zato za pravi uspeh bo najboljša primerna kombinacija homeopatije in na bazi homeopatije razvijene Transformne osebnostne teapije (TOT). 

Danes se je že stanje tako poslabšalo, da bergle v resnici niso več učinkovite. Potrebno je zavedanje o naši, popolnoma zgrešeni miselnosti.

 

Ena najboljših bergli je (bila!!!) HOMEOPATIJA

 

Homeopatijo je, pred nekaj več kot 200 leti postavil Samuel Hahnemann 

V 6. izdanju svoje knjige »Organon der Heilunst« ja zanikal svojega predhodnega pristopa, ki je bil zasnovan izključno na podlagi bolezenskih simptomov in težav. Ugotovil je namreč, da takšen pristop ne seže dovolj globoko in zato ni dovolj učinkovit.

Na podlagi svojih raziskav je postavil teorijo o miazmah. 

Beseda »miazma« je tekom zgodovine imela različne pomene. V Hahneemannovem času je označevala izparine gnilih organskih snovi kot povzročitelj nalezljivih bolezni. 

Hahnemann je s to besedo označil globoke korenine, iz katerih, kot glavne veje - stebla, izrastajo bolezni. Iz iste korenine izraste nekaj različnih stebel. To pomeni, da več različnih bolezni ima v ozadju isti uzrok (kot so na primer ekcemi in plučne bolezni).

Simptomi posamičnih bolezni so pa samo stranske veje teh stebel.

On je definiral tri takšne korenine (psoro, sikozo in sifilis). Podrobno je uspel raziskati samo psoro. 

Spremenil je tudi način izdelave zdravil. Tako je začel z LM potencami, ki sežejo veliko globlje, kot so prejšnje potence segale. V terapiji pa je uporabil ne samo eno temveč več zdravil (večinoma dveh). Z enim je pokrivali simptome (podobno kot prej), z drugim pa je deloval na mizamo v globini s ciljem, da izkorenini bolezen. 

 

Hahnemanovo delo o miazmah so nadaljevali in dopolnili drugi avtorji. Ravi Roy pa je razkril, definiral in sistematiziral skupaj sedam miazmi in jih povezal s sistemom čarki. Tako je za vsako čako definiral miazmo, ki nastaja zaradi deformacije teh energetskih centrov. Miazme pa je prikazoval kot osebnosti.

Ker sem že slišala več homeopatov tudi v Sloveniji, da striktno povdarjajo, da ni pravi homeopat, ki daje več zdravil hkrati, ob tem pa za zelo nizke potence povdarjajo da so to že visoke in celo nevarne, sem prisiljena poudariti, da moji kolegi prodajajo »zastarelo tehnologijo«, ki jo je sam Hahnemann označil za neprimerno. Zaradi tega je ljudem onemogočeno, da dobijo pravo pomoč pa tudi moji kolegi sami sebi onemogočajo pravih rezultatov, ki bi jih lahko dosegli, če bi bili pripravljeni proširiti svoje znanje v to smer – v »novo tehnologijo«, ki jo je postavil že Hahnemann. 

Tisti, ki svoje delo niso zasnovali na Hahnemannovih raziskavah in delu, podanem v 6. izdanju njegovega "Organona", nimajo pravice pozivati se na njega. S takšnim svojim početjem ustvarjajo kaos, nesistematičnost, nekonsistentnost ter degradirajo avtorja in njegovo čudovito delo. Ni pa za pričakovati, da bi neki resni znanstvenik takšen nesistematiziran »sistem« in njegove rezultate resno jemal in upošteval.

Kot sem v zadnje čase ugotavljala, cela homeopatija je postala en popolni kaos in kot takšna, sama sodi v miazmo prve čakre - sikozo. Značilnost te je BOHOTENJE.

Kar naprej vpeljujejo nove snovi, saj vse na svetu se da homeopatski predelati. Ali po tem sploh to deluje?

Ja deluje, vendar to več ne sodi v to homeopatijo, ki jo je postavil Hahnemann. Bolj bliza je sugestiji in placebu čeprav NE PLACEBO v tem zaničevalnem pomenu, kot jo imanujejo. Ampak, o tem bom kdaj drugič pisala.

 

Moram povdariti še nekaj: kombinacija homeopatije s klasično psihoterapijo pa semo povečuje kaos. Ker, kot to kažejo moje izkušnje, psihoterapije, na sploh v današnjem času niti slučajno niso podaljšek Hahnemannove smeri (kot je TOT) celo delujejo v obratno smer—v smer zatlačevanja. Tudi, če gredo v globino, dosežejo samo plitvi nivo, to pa ni dovolj, da bi se umaknila »miazmatična korenina«.

Več o homeopatiji preberite tukaj